Om Mig

Psykolog, Cand.Psych.

Marlene Lyby

Jeg er 33 år og bor i Storring med min mand og to børn. Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2015 og afslutter min PhD i sundhedspsykologi i foråret 2020. Jeg har siden 2012 beskæftiget mig med forskning. Først indenfor grundforskning i alvorlig stress, sidenhen mere bredt ift. hvordan vores hjerne og krop fungerer som et system. Min PhD omhandler det, at vi alle går gennem planlagte og ikke planlagte kriser i vores liv og om hvordan disse kriser bidrager til vores udvikling. I forbindelse med min forskning har jeg også erfaring med at behandle mennesker der står i en svær situation, herunder kræftpatienter og deres pårørende.

Jeg er meget interesseret i mennesker og i at hjælpe andre til at leve et liv der er i overensstemmelse med deres drømme og værdier. Jeg har dyb respekt for det samarbejde der opstår i terapi og værdsætter det arbejde det er, at skulle sætte sig ind i et andet menneskes komplekse liv og verden. For at holde mig opdateret søger jeg hele tiden den nyeste faglige viden, og er under løbende supervision.

Jeg har selvstændig klinik og arbejder uafhængigt af andre klinikker og psykologhuse.